اَبَرمتن (به انگلیسی: Hypertext)‏ به متونی گفته میشود که بر صفحه نمایشگر رایانه یا سایر ابزارهای الکترونیکی به نمایش درمی‌آیند و حاوی مراجعاتی (ابرپیوندها )به نوشته‌های دیگر هست که با انتخاب این مراجعات (معمولاً به وسیله کلیک کردن با موشواره) می‌توان به طور خودکار به متن مرتبط دیگر رفت . یک پرونده ابرمتن فایلی است که حاوی ابرپیوندها باشد.اگر فایل به جای متن، صوتی تصویری باشد در این صورت آن را ابررسانه (hypermédias) می‌نامند.
ابرمتن ادبی یکی از گونه‌های ادبیات الکترونیک و سبکی پذیرفته شده نزد این نویسندگان محسوب می‌شود که در آن از پیوندهای ابرمتنی استفاده می‌شود. در این حال خواننده از یک صفحه داستان با کلیک بر روی پیوندهای موجود در آن به صفحه دیگر می‌رود. این امر باعث ایجاد متنی تودرتو با ساختار غیرخطی می‌شود که این مورد در ایجاد شیوه روایی جدید به نویسنده کمک می‌کند. در نقدهای ادبی، از این گونهٔ ادبی با نام داستان ابرمتنی (Hypertext fiction) نیز یاد می‌کنند.
نویسنده به کسی گفته می‌شود که به نوشتن می‌پردازد. واژهٔ نگارنده نیز گاه هم‌معنی با نویسنده به کار می‌رود.
امروزه این لفظ عمومیت یافته و علاوه بر داستان نویسان به افرادی که در زمینه‌های دیگر نیز می‌نویسند اطلاق می‌شود. مانند نویسندگان نمایش‌نامه که به آن‌ها نمایش‌نامه‌نویس یا نویسندهٔ متن فیلم که به آن‌ها فیلم‌نامه‌نویس می‌گویند.
ساعت : 5:58 am | نویسنده : admin | مرکز لینک ایران | مطلب قبلی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15